Bài:11
Lâm Động - Admin
V/v xử lý vi phạm trên diễn đàn Thần Đạo

***Xử lý vi phạm thành viên***
• Cấp độ 1: Nhắc nhở, close topic
- Post bài sai box

• Cấp độ 2: Ban 3 ngày
- Post bài sai box lần 2
- Tố cáo thiếu thông tin hoặc sai quy định
- Spam chữ ký (Dùng 1 đoạn chữ ký văn bản hoặc, hình ảnh không liên quan đến chủ đề và mang dấu ấn cá nhân nhiều lần ở nhiều Topic)
- Spam, bài viết trả lời mang nội dung không liên quan đến topic.
- Sử dụng toàn bộ chữ in hoa .

• Cấp độ 3: Ban 7 ngày
- Tem
- Hình ảnh, comment nhảm
- Lập topic nhảm không liên quan đến nội dung box
- Đào top (bình luận vào những chủ đề đã có thời gian bình luận cuối cùng trước đó là từ 3 ngày trở lên, mục đích cố tình đào top, spam gây rối loạn forum)
- Cố tình sử dụng code html, bbcode trong bài viết.


• Cấp độ 4: Ban 30 ngày
- Từ ngữ thô tục (kể cả trong tin nhắn với a**in)
- Sử dụng từ ngữ mang tính chất bôi nhọ, xúc phạm thành viên trong mxh
- Lập chủ đề mang tính tự sướng: Khoe đồ cá nhân, xưng chị 2, anh 2 mxh, khoe nhà giàu.. các chủ đề có tính tự sướng cá nhân nói chung.

• Cấp độ 5: Ban vv
- Xin và truyền bá hack, cheat, auto
- Quảng cáo sai quy định
- Xúc phạm BQT, nhắn tin chửi A**in trong hộp thư
- Tham gia MXH với mục đích gây rối
- Tên sai quy định (trùng tên lãnh đạo, A**in…)
- Mua bán ,trao đổi các đại lý giao dịch trung gian trên MXH
- Nhập up level, up exp, up tiền trong game...
- Bài viết mang nội dung nhạy cảm: chính trị, đồi trụy, phân biệt vùng miền…

• Cấp độ 6: Ban vv trên MXH + khóa tất cả tài khoản trong tất cả các game và tài khoản liên quan
- Post ảnh đồi trụy
- Quảng cáo game, wap, website ngoài luồng có thông tin độc hại (hack, cheat, lừa đảo…)
2016-03-08 13:58:20