Bài:31
Ai chỉ e cách giao dịch với, bấm vào nút khóa giao dịch cả buổi mà nó ko chịu khóa là xao, bấm lúc được lúc ko khó hiểu quá :
2016-03-13 13:47:16


Bài:531

Bạn kiên trì ấn cho chính xác là được hà
Chỉ có GD bằng cách đó thôi bạn
2016-03-16 07:36:05