Bài:192
Nhiều tân thủ mới chơi nên không biết cấp độ trong game ntn
cấp độ trong game được chia làm nhiều cảnh giới khác nhau mỗi cảnh giới có 9 tinh,mỗi tinh tương đương 1 cấpD:
ấu kì là lv 0
ấu kì nhát tinh lv 1
ấu kì nhị tinh lv 2
ấu kì tam tinh lv 3
...................
ấu kì cửu tinh lv 9
thành niên lv 10
thân cảnh lv 20
tâm cảnh sơ kì lv 30
tâm cảnh trung kì lv 40
tâm cảnh hậu kì lv 50
ý cảnh sơ kì lv 60
ý cảnh trung kì lv 70
ý cảnh hậu kì lv 80
tâm ý tương thông sơ kì lv 90
dựa vào cảnh giới trên để ae chon quái có cùng cảnh giới với mình để úp dc nhiều xp nhất:VD
cảnh giới thành niên thì úp quái cảnh giới thành niên cửu tinh là nhiều xp nhất hơn thành niên có tinh ít hơn 9 và úp quái cảnh giới cao hơn cũng không dc nhiều xp hơn cảnh giới của mình(trừ map quái tâm cảnh hậu hậu kì cứ dame to là xp nhiều)
thành niên úp quái độc oa thành niên 9(tam độc cốc)
thân cảnh úp quái sơn quy thân cảnh 8(thủy tâm đảo)hoặc ẩn diện8(trại thổ phỉ)
tâm cảnh sơ kì úp quái nữ sát thủ8(u đầm)hươu8(nhị nguyên tranh)
tâm cảnh trung kì úp bọ capj9(hoang hạt động)hoặc ở hỏa phong nguyên
hậu kì úp ở kiếm phong quật hoặc ngọc đỉnh sơn(2 map này dame to là nhiều xp k cẩn cảnh giới)
úp 1 mình nhanh hơn úp tổ đội vì úp 1 mình lượng quái dc nhiều hơn,tổ đội dc xp ít vì % xp của d.d cộng ít và đồng đội đánh hết quái của mình
tks ae đã đọc exp chút it của mình kí tên cần 1 đối thủ(tâm cảnh trung kì cửu tinh)
2016-04-03 20:28:39