Bài:13
tên nhân vật: hoavuongchihoa
sever: ko rõ chắc chỉ có 1 sever, chắc sever đầu tiên
mô tả : mình bỏ game gần 2 tháng rồi chơi lại, nhưng không hiểu sao nhân vật của mình bị kẹt ở một map mãi không ra được( là map có mấy cổng Phong Lộ, Thiên lộ, ... gì đó) nói chung là ra cổng nào cũng không được, phù về làng cũng éo được luôn,thoát ra vào lại cũng ko được, giải thích giúp mình với ???
2016-07-07 08:34:14


Bài:6

vậy bạn thoát game vô lại là đc
2017-04-22 11:04:06


Bài:6

/-share/-share/-share/-share/-share/-share/-share/-share/-share/-share/-share/-share/-share/-share/-share/-share
2017-04-22 11:04:42


Bài:153

Thoát vô lại đi
2017-05-01 09:35:06