Bài:3
8-) Mọi Thắc mắc xin để từ từ giải quyết nhá mọi người lý do cách đây 1 tuần lactroi đã thông báo cho toàn thể anh chị em được biết về sự đóng cửa của game xin mọi người đừng buồn không lâu sau sẽ phát hành game mới.
2017-05-04 21:22:00
njnh|ninhnk|njnhnhok, crush like this


Bài:40

GAME THẦN ĐẠO ĐỐNG CỬA AD CHO RA GAME KHÁC MÀ
2017-05-05 19:56:28


Bài:153

Game dang hay ra game khác làm gì
2017-05-07 17:15:29


Bài:153

Thần đạo là ổn rồi
2017-05-07 17:16:07


Bài:531

Vẫn còn có ta ở diễn đàn này mà ngươi dám làm càn Ư =)))))
2017-05-08 11:36:31


Bài:26

lam can con khi
dong cua me di
2017-05-09 12:39:08


Bài:41

hajzzzz za .
2017-05-14 01:28:57