Bài:1
Chúc game sớm phát triển hơn /-strong
2017-08-30 07:41:49


Bài:5

Game này ko cần phát triển thêm j hết
2017-10-24 17:21:24
vipallll|vip9x3d|vip9x102 thích bài này


Bài:5

Nếu đổi xu ra vnd thì ok
2017-10-24 17:23:40


Bài:5

Ko nên thêm tọa độ.vì dễ cho bọn đồ sát
2017-10-24 17:25:40


Bài:5

Có thêm chức năng nhặt đồ vip thì ok
2017-10-26 10:45:39