Bài:7
Tôi vào game thấy các bạn đều max cấp, vũ khí + 15 đó là do admin gian lận bán cấp ,phá hoại game
2019-07-23 22:20:07


Bài:7

Và game rất nhiều trẻ trâu, tôi vào chào các bạn nhưng tôi lại bị chửi tơi tả
2019-07-23 22:20:42


Bài:7

Tôi mong game này đống cửa luôn và đừng bao giờ mở lại
2019-07-23 22:21:13


Bài:7

Trẻ trâu đời mới sài lumia vẫn chơi đc nên có thành phần nịn bợ, xin xỏ admin, đã nhận free max cấp của game từ admin và bán đá 1+14
2019-07-23 22:22:18


Bài:7

Ngày xưa cày cuốc 7 8 tháng mới lên đc lever tâm cảnh hậu kỳ, ngày nay các bạn 1 ngày nhờ admin mà lên tới cấp 139(tâm ý tương thông sơ kỳ)
2019-07-23 22:23:47


Bài:7

Tôi hi vọng game sẽ được reset lại, nhưng nay vào game gập toàn trẻ trâu, hùa nhau chửi người mới, nên bây giờ tôi mong game sẽ sập vĩnh viễn.
2019-07-23 22:25:14


Bài:56

;p;p/-flag/-flag
2019-09-16 09:58:52