Bài:35
ngamcuhanh - Admin
Chào các bạn,

- Ban Quản Trị sẽ tiến hành bảo trì máy chủ trong giây lát để khắc phục một số lỗi game. Cụ thể như sau:

* Thông tin nhân vật chỉ hiện thị sát thương hệ và vật lý từ điểm tiềm năng. Sát thương từ kỹ năng sẽ được tự động cộng vào khi đánh chiêu thức đó.

* Sửa lỗi sai điểm cơ bản của lớp nhân vật Kiếm.

* Trang bị có dòng ẩn sẽ phải về làng gặp Vương Chùy kích hoạt để sử dụng được. Tùy loại trang bị mà sẽ được miễn phí hoặc thu phí.

* Giảm giá bán của thức ăn.

* Lỗi thuộc tính sát thương cơ bản tại các trang bị hệ thổ. Trang bị hiện tại không có thuộc tính tăng sát thương cơ bản.

Thân.
2016-02-19 17:10:26