Bài:248
- Trong game thần đạo, ngoài 6 hệ (ám, quang, thủy, hỏa, thổ, phong) còn có 2 loại năng lượng đó là nội năng và ngoại năng:
- Đối với nội năng, chúng ta cộng:
+ Sinh: Tăng trữ lượng máu
+ Vận: Gia tăng crit dame (chí mạng).
+ Lực: Tăng sát thương vật lý
+ Tốc: Tăng Né tránh và Chính xác
- Đối với ngoại năng, chúng ta cộng:
+ Sinh: Tăng trữ lượng máu
+ Khí: Tăng trữ lượng nguyên khí
+ Trí: Tăng sát thương theo hệ
+ Tốc: Tăng Né tránh và Chính xác
Thực thế: vận và khí (mp), trí và lực (damage) là 2 chỉ số hoàn toàn giống nhau, chỉ phân biệt giữa nội năng và ngoại năng mà thôi
* phân biệt: cách phân biệt dễ nhận ra nhất là kiểm tra chỉ số của "Sát thương vật lí" và "sát thương theo hệ", nếu chỉ số cái nào cao hơn thì sẽ xác định phái đó dùng nội năng hay ngoại năng
- Nơi luyện level hiệu quả:
+ map song sơn giành cho ae CẢNH GIỚI ẤU KỲ
+ map long đảo dành cho ae ấu kỳ+9,8,thành niên +1,2,3
+ map tam độc cốc dành cho ae thành niên +4,5,6,7,8,9.
- Chỉ số tiềm năng các hệ:
Ám phù:
1 trí = 2 st hệ/ 1 sinh = 10,5 máu/ 1 sức = 0.5stvl
1 vận = 1,24 vận/ 1toc=0.73ne. 0.6cx/ 1khi=1.24mana
Ám sách:
1tri=2.25st he/ 1sinh= 9mau/ 1suc=0.5 stvl
1khi=1.24mana/ 1van=1van/ 1toc=1ne.0.9cx
Quang trượng:
1tri=2.24sth/ 1sinh=7.48mau/ 1suc=0.5stvl
1khi=1.57mana/ 1van=1.24van/ 1toc=0.73ne.0.6cx
Quang trần:
1tri=1.74sth/ 1mau=7.48mau/ 1suc=0.5stvl
1van=1van/ 1khi=2mana/ 1toc=1ne.0.9cx
Kiem:
1tri=0.5sth/ 1sinh=9mau/ 1suc=1.5stvl
1van=2van/ 1khi=0.5mana/ 1toc=1.5ne.1.4cx
Cung:
1tri=0.5sth/ 1sinh=9mau/ 1luc=1.74stvl
1van=2van/ 1toc=1.24ne.1.12cx
Quyền:
1tri=0.5sth/ 1sinh=9mau/ 1suc=2.5stvl
1van=0.73van/ 1khi=0.5mana/ 1toc=1.74ne.1.63cx
Xich:
1tri=2.5sth/ 1sinh=7.48mau/ 1suc=0.5stvl
1van=1van/ 1khi=1.24mana/ 1toc=1ne.0.9cx
Thuong:
1tri=0.5sth/ 1sinh=12mau/ 1suc=2stvl
1van=1van/ 1khi=0.5mana/ 1toc=1.5ne.1.4cx
Chùy 1tri=0.5sth/ 1sinh=1.49mau/ 1suc=1.74stvl
1van=1van/ 1khi=0.5mana/ 1toc=1.5ne.1.4cx
Đao:
1tri=0.5sth/ 1sinh=10.5mau/ 1suc= 2stvl
1van=0.73van/ 1khi=0.5mana/ 1toc=2ne.1.9cx
Quạt:
1tri=2sth/ 1sinh=9mau/ 1suc=0.5stvl
1van=0.73van/ 1khi=0.5mana/ 1toc=2ne.1.9cx nguồn: sưu tầm
2016-02-21 19:09:29


Bài:201

thánh không biết mấy thông số đó có đúng không? mà thấy có vẻ hơi không hợp lý, vì khi nàng vào nhật vật không có đề rõ làm sao biết rõ chính xác là 0.73 ?? 1.4 1.24 1.12 1.74 ??? lấy đâu ra những con số lẻ do vậy. tôi thấy đa phần game chỉ tính những con số chẵn và làm tròn số để tính vào nhân vật mà thôi, VD: năng 1sinh đc nó sẽ tính là trên 1.5 hay dưới 1.5 , trên thì sẽ tính 1 điểm là 2 màu dưới sẽ tính lên 1 màu, làm sao biết đc cụ thể 1 vấn lại 0.73 ?? hơi khó nha!!!
2016-02-21 19:24:31


Bài:248

thím cứ lấy 10 điểm cộng vào rồi chia ra là nó ra!!
2016-02-21 19:37:22


Bài:116

Trích dẫn bài viết của osike|cky3uvk11
thánh không biết mấy thông số đó có đúng không? mà thấy có vẻ hơi không hợp lý, vì khi nàng vào nhật vật không có đề rõ làm sao biết rõ chính xác là 0.73 ?? 1.4 1.24 1.12 1.74 ??? lấy đâu ra những con số lẻ do vậy. tôi thấy đa phần...
Tkáh ấy tkjch tkể hjện
2016-02-22 16:23:07


Bài:201

thích thể hiện là sao bạn minh chỉ thắc mắc sao thím đó bit đc la 0.74 1.12 ma ko phai la 0.75 1.5 ??
2016-02-22 22:19:26
nhucc|xoayvaochim|bocuatrum thích bài này


Bài:245

noi nhu ong bo toi cung chang pit duoc
2016-02-25 18:54:40
baodao99hy|vjpbay99hy|badaosv93 thích bài này


Bài:790

Nhiều quá, đọc hoa cả mắt.
2016-02-25 19:27:26


Bài:248

Trích dẫn bài viết của iionehitii
Tkáh ấy tkjch tkể hjện
hàng sưu tầm mà thím
2016-02-25 21:18:33


Bài:248

Trích dẫn bài viết của osike|cky3uvk11
thích thể hiện là sao bạn minh chỉ thắc mắc sao thím đó bit đc la 0.74 1.12 ma ko phai la 0.75 1.5 ??
bạn cộng 10 điểm vào trí hoặc lực hoặc.... rồi bạn chia cho 10 là nó ra số đó!!
2016-02-25 21:19:08


Bài:248

Trích dẫn bài viết của mirajane|mavis|salika
Nhiều quá, đọc hoa cả mắt.
cái gì cần thì đọc
2016-02-25 21:19:36