Bài:201
Xin Chào! Mình xin hướng dẫn cho 1 số bạn mới chơi biết thêm về sách và skill trong game, những bạn đã biết xin chém nhẹ tay cho.

2016-02-23 08:08:20


Bài:201

Trông game hiện tại có 4skill.
Skill 1 đánh thường vào game Ấu Kỳ là có.
Skill 2 Thanh niên, Sau khi tạo nhân vật và theo hướng dẫn làm nv lên đế Ấu Kỳ - Cửu Tinh bạn sẽ được Lưu Bình Tử cho 1 quyễn sách để học skill Thành Niên
Bắt đầu từ Thành Niên lên đến Thân Cảnh cứ 1 tinh bạn sẽ ăn được 1 sách, sách có thể nhặt được trong khi up hoăc mua bán trao đổi với người chơi khác, khi lên đến Thân cảnh bạn sẽ được 11 điểm có thể tạm thời coi là max sách vì mún ăn nữa bạn phải đạt cảnh giới Tâm Cảnh Sơ Kỳ.
Skill 3 Thân Cảnh, hiện tại chưa có sách và mih củng chưa biết làm sau để học.
Skill 4 Tâm Cảnh Sơ Kỳ sách Tâm Cảnh Sơ Kỳ bạn có thể kiếm được khi up ở quái Tâm Cảnh.
2016-02-23 08:09:28


Bài:201

Xin lỗi mọi người vì mình đã chia bài viết ra vì bài viết gặp lỗi nên minh mới phải chia ra!! không bải cẩu bài đau!!
2016-02-23 08:10:42


Bài:40

^^ chú chơi đc đấy
có sách tâm cảnh r màe
2016-02-24 01:12:02


Bài:1

ko co sach than casnh
2016-08-11 08:26:52