Thuộc Tính Nhân Vật

- Hiệp khách tra cứu chỉ số thuộc tính của mình tại mục “Nhân vật” ở giao diện chính.

Mỗi nhân vật đều có các chỉ số cơ bản: 

- HP: Lượng máu 

- Nguyên khí: Năng lượng để có thể thi triển kỹ năng 

- Sinh: Tăng trữ lượng máu. 

- Trí: Tăng sát thương theo hệ.

- Vận: Gia tăng vận khí. 

- Lực: Tăng sát thương vật lý.

- Khí: Tăng trữ lượng nguyên khí. 

- Tốc: Tăng Né tránh và Chính xác

- Vận khí: Tăng tỉ lệ chí mạng.

Trong đó “ Trí, Lực” tùy theo hệ phái vũ khí sẽ đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng gây sát thương ở 1 số kỹ năng đặc biệt. 

Cách tăng thuộc tính nhân vật 

  • Sử dụng trang bị

- Sử dụng trang bị sẽ giúp nhân vật tăng thêm các thuộc tính cơ bản tùy thuộc vào loại trang bị sử dụng.

  • Tăng điểm kỹ năng

Với mỗi kỹ năng tương ứng khác nhau theo tùy hệ phái sẽ tăng các chỉ số thuộc tính khác nhau.